LoveTruyen.Com

between us | Kepat / Song Vũ Điện Đài

Fanfiction

26809

Hoàn thành

08-09-2021

between us | Kepat / Song Vũ Điện Đài

6881 lượt thích / 26809 lượt đọc
Lời nói dối ngọt ngào nhất mà em từng nghe, là "anh yêu em". Bí mật lớn nhất mà anh chôn giấu, cũng chính là "anh yêu em".

5 chương mới nhất truyện between us | Kepat / Song Vũ Điện Đài