LoveTruyen.Com

Phiêu lưu

51516

Đang cập nhật

25-08-2021

" Bảo Vệ " Không Đáng

2616 lượt thích / 51516 lượt đọc
Cuốn đầu tay cũng như cuốn tâm đắc nhất, từ câu truyện lẫn câu nói có chút thay đổi cũng như cốt truyện, truyện do tự tay viết, cảm xúc cũng tùy hứng nên cũng không mong gạch đá. "Bảo Vệ" không đáng : Đang tiếp diễn 「保護」はそれだけの価値はない : 進行中 Tác giả: Nhược Thiên Âu Giới thiệu : - Đối với những gì mấy người làm, nó không đáng để ta bỏ sức ra để bảo vệ nên đừng quay lại đây_Naruto -Làm ơn chỉ còn cậu có thể giúp được chúng tôi thôi_ tất cả đều quỳ rạp xuống - " Bảo Vệ" các người không đáng_Naruto CP: giống như những kết cấu của phim, chỉ có một chút thay đổi nhân vật lẫn tính cách, và nhiều cp mới như cái tên cũng thế.

5 chương mới nhất truyện " Bảo Vệ " Không Đáng