LoveTruyen.Com

Bạc Vụ - Vi Phong Kỷ Hứa

Huyền ảo

26214

Hoàn thành

01-04-2022

Bạc Vụ - Vi Phong Kỷ Hứa

2777 lượt thích / 26214 lượt đọc
Thể loại: cường cường, xuyên qua thời không, tận thế, vô hạn lưu, 103 + 3PN [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt. Mọi người không thích thì mau quay đầu nha ^_^ cám ơn nhiều! Edit: Cáo Beta: Group Thú Quản lý: Chó Design: Rồng và Đào Nguồn raw: Tận Thế-ing