LoveTruyen.Com

[Alltakemichi] Ta là nhân vật phản diện

Truyện ngắn

12415

Đang cập nhật

12-10-2021

[Alltakemichi] Ta là nhân vật phản diện

2017 lượt thích / 12415 lượt đọc
Họ bảo họ ghét em Họ bảo vì em mà cô ta tổn thương nhưng... Em có thích họ đâu? Em cũng đâu quen cô ta? Họ ảo Canada thật đấy :)) Truyện được viết bởi : Su Thể loại: Sủng thụ , ngược công và một số thành phần khác mà add chưa nói trước được

5 chương mới nhất truyện [Alltakemichi] Ta là nhân vật phản diện