LoveTruyen.Com

[Alltakemichi] Lần du hành cuối cùng

Fanfiction

14188

Đang cập nhật

17-05-2022

[Alltakemichi] Lần du hành cuối cùng

1684 lượt thích / 14188 lượt đọc
Thể loại : Alltakemichi, đam mỹ, ngọt .... Couple: -chính: All × Takemichi -phụ: Yuzuha, Emma, Akane × Hina. Số chương dự đoán: 30 đến 35 chap Tóm tắt trong văn án. Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

5 chương mới nhất truyện [Alltakemichi] Lần du hành cuối cùng