LoveTruyen.Com

[Alltakemichi] Cú Lừa

Khoa học - viễn tưởng

43

Đang cập nhật

21-10-2021

[Alltakemichi] Cú Lừa

5 lượt thích / 43 lượt đọc
Các người nghĩ sẽ lừa được tôi sao...lần nữa à....Đồng Hồ Sinh Mạng Đã Bắt Đầu Đếm Ngược!...Thưa Ngài nếu ta cứu người mà người không đáp sẽ sao...1 lần nữa, 1 cơ hội nữa thôi. Lại nữa, nhưng những thứ nó thật quái lạ, khác với quá khứ của mình quá... cơ thể này không phải của mình nữa sao...tại sạo lại nhiều vết thương vậy. Thật khủng khiếp cơ thể này còn đang phân hủy... tôi..tôi cảm thấy sợ hãi chính mình, chính nơi này...Liệu tôi sẽ sống chứ, tôi sẽ được trả thù sao ?....Hangaki Takemichi này..? Tôi sẽ không phụ lòng người đã giúp tôi... Các người sẽ phải trả giá, trả lại từng chút một những thứ mà các người đã lấy...nợ máu phải trả bằng máu Mikey à...Các người đã bị ta lừa ngay Từ Đầu!! ================================== Lưu ý nha: có ooc, takemichi có thể hắc hoá, ngược xin nhắc lại là Ngược nha, 18+

Danh sách chương [Alltakemichi] Cú Lừa