LoveTruyen.Com

[Alltakemichi/ABO] Đối Đầu

Fanfiction

95922

Hoàn thành

14-10-2021

[Alltakemichi/ABO] Đối Đầu

19120 lượt thích / 95922 lượt đọc
"HANAGAKI TAKEMICHI TAO LẤY DANH NGHĨA TỔNG TRƯỞNG HIỆN TẠI CỦA HẮC LONG CÙNG VỚI TOUMAN KỂ TỪ GIỜ PHÚT NÀY CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG" ===================== Lưu ý: Có Ooc, Takemichi hắc hóa, ABO, Ngược