LoveTruyen.Com

[Alltake] Máu- vụ án huyết sắc vô thanh

Bí ẩn

2268

Đang cập nhật

19-06-2022

[Alltake] Máu- vụ án huyết sắc vô thanh

593 lượt thích / 2268 lượt đọc
1 vụ án mạng kinh hoàng diễn ra liên tiếp đã lấy đi mạng sống của 84 người. Khiến vùng Tokyo trở nên hỗn loạn. Người dân Tokyo gào thét muốn đòi lại công bằng cho các nạn nhân, muốn tìm cảm giác an toàn ở Tokyo, nhưng... cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Vốn rằng vụ án ấy chưa bao giờ đơn giản như họ nghĩ!