LoveTruyen.Com

[Alltake] Cái đồ ngu ngơ này tôi nhất định phải đập chết cậu!!

Fanfiction

26858

Đang cập nhật

24-10-2021

[Alltake] Cái đồ ngu ngơ này tôi nhất định phải đập chết cậu!!

6326 lượt thích / 26858 lượt đọc
Tương lai tồi tệ nhất đã xảy ra, mọi người đều đã chết hết ngay trước mắt cậu, tất cả, không trừ một ai cả. Quá đau khổ và cùng cực, Takemichi đã quyết định tự sát cùng họ bước qua thế giới bên kia. Người kích hoạt của Takemichi chính là Takemichi? Quay về quá khứ rồi, rốt cuộc phải làm gì bây giờ? Có ngọt có ngược, cân bằng:3

5 chương mới nhất truyện [Alltake] Cái đồ ngu ngơ này tôi nhất định phải đập chết cậu!!