LoveTruyen.Com

[Alltake/AOB] Tao Sẽ Đứng Trên Tất Cả

Hành động

40205

Đang cập nhật

25-01-2022

[Alltake/AOB] Tao Sẽ Đứng Trên Tất Cả

5233 lượt thích / 40205 lượt đọc
nhân vật : ooc nặng 🤧 đọc được thì đọc không được thì out 👍 nhắc trước là Alltake nghĩa là cả trai lẫn gái đều yêu Takemichi 🤧🤧🤧 sẽ không có cặp nào khác ngoài Alltake

5 chương mới nhất truyện [Alltake/AOB] Tao Sẽ Đứng Trên Tất Cả