LoveTruyen.Com

[ AllSanzu ] 𝑂𝑛𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑛𝑜𝑡 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝐴𝑛𝑑 𝐵𝑒 𝑊𝑖𝑠𝑒

Truyện ngắn

14003

Đang cập nhật

19-05-2022

[ AllSanzu ] 𝑂𝑛𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑛𝑜𝑡 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝐴𝑛𝑑 𝐵𝑒 𝑊𝑖𝑠𝑒

1379 lượt thích / 14003 lượt đọc
Author : Alliens Chủ yếu là : RanSan, RinSan, MuSan, MiSan, TakeoSan Warning : OOC, Sanzu bot, 18+ 𝑂𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑛𝑜𝑡 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑒 𝑤𝑖𝑠𝑒 - không thể sáng suốt khi yêu

5 chương mới nhất truyện [ AllSanzu ] 𝑂𝑛𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑛𝑜𝑡 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝐴𝑛𝑑 𝐵𝑒 𝑊𝑖𝑠𝑒