LoveTruyen.Com

[All Takemichi] sau tất cả...Tao nhận lại được gì ?!!

Hành động

3411

Đang cập nhật

18-01-2022

[All Takemichi] sau tất cả...Tao nhận lại được gì ?!!

435 lượt thích / 3411 lượt đọc
Cậu đã làm được , cứu sông tất cả mọi người , hi sinh cả mạng sống chết đi sống lại chỉ để tìm kiếm hạnh phúc cho tất cả thế còn cậu , cậu có được hạnh phúc không , cậu nhận lại được gì ? Là sự phản bội ,bị lãng quên , bị chính những người mình cứu khinh thường, hành hạ,chà đạp không thương tiếc... được! từ nay về sau tao không còn liên quan gì đến tụi mày nữa , đáng lý ra ngay từ đầu tao không nên gập tụi mày rồi

5 chương mới nhất truyện [All Takemichi] sau tất cả...Tao nhận lại được gì ?!!