LoveTruyen.Com

Ai nói dân Kỹ Thuật khô khan ? <BibleBuild>

Phi tiểu thuyết

17411

Đang cập nhật

11-08-2022

Ai nói dân Kỹ Thuật khô khan ?

2177 lượt thích / 17411 lượt đọc
Chiếc account @BBSumett bỗng một ngày nhận được một tin nhắn lạ... @BuildBeLuve 419 tôi sẽ cho cậu mọi thứ @BBSumett 😀😀😀??? . . Mụt chiếc Text gạ gẫm cảm lạnh của đôi chim cu toi simp - cụ thể là BibleBuild Cân nhắc trước khi đọc vì có từ ngữ kém văn minh Đọc để giải trí - không mang so sánh đời thực 100% idea tự phát của tác giả - không đánh đồng bất kỳ ai trong số những nhân vật được khai thác Không chấp nhận được mời ra ngoài, tác giả hiền lành lắm nên đừng chọc tác giả căng 🥲

5 chương mới nhất truyện Ai nói dân Kỹ Thuật khô khan ?