LoveTruyen.Com

//𝐕𝐤𝐨𝐨𝐤// !GẢ CHO LÃO CÔNG NHÀ GIÀU!

Fanfiction

58087

Đang cập nhật

08-08-2022

//𝐕𝐤𝐨𝐨𝐤// !GẢ CHO LÃO CÔNG NHÀ GIÀU!

5202 lượt thích / 58087 lượt đọc
Đây là bản chuyển ver! Thể loại: Ngọt, ngọt và ngọt hihi "Jungkookie, tôi thích em, tôi muốn thương em, đừng cứ cự tuyệt tôi có được không?" "Tôi thương em, cả đời đều sẽ tốt với em. Nếu như Kim Taehyung làm không được, hãy khiến cho hắn chết không tử tế." _Kim Taehyung_

5 chương mới nhất truyện //𝐕𝐤𝐨𝐨𝐤// !GẢ CHO LÃO CÔNG NHÀ GIÀU!