LoveTruyen.Com

[ 12cs | text ] ×authorities×

Ngẫu nhiên

105991

Đang cập nhật

24-05-2022

[ 12cs | text ] ×authorities×

8684 lượt thích / 105991 lượt đọc
• author : chi • day begin : 10/4/2020 • type : 12cs, nhẹ nhàng, sủng, ngọt, text, ... • Bookcover by : Bylethpad On - going #1 gemini - (6/7/2020) #2 scorpion - (6/7/2020) #2 capricorn - (6/7/2020) ----- Điều cần chú ý : ═════════════════════ ⧱ tác giả sẽ cố gắng chia đều đất diễn cho từng người. ⧱ hay vote cho từng chương để tác giả có động lực nhé😉 ⧱ tác giả còn non tay có gì góp ý nhẹ nhàng. ⧱ follow wattpad chichiphamj để có thể cập nhật chương mới nhất. ╚════════════════════

5 chương mới nhất truyện [ 12cs | text ] ×authorities×