LoveTruyen.Com

(12 Chòm Sao) Ngàn Dặm Tương Tư

Fanfiction

40830

Đang cập nhật

09-10-2020

(12 Chòm Sao) Ngàn Dặm Tương Tư

2013 lượt thích / 40830 lượt đọc
[Dân Quốc] "Nhân sinh nếu giống như lần đầu gặp gỡ thì thật tốt, giữa người với người không tồn tại cái gọi là duyên phận cũng thật tốt. Chi bằng cứ lãng quên hết mọi chuyện trong quá khứ, tương lai sẽ bớt nhớ nhung mà đau lòng tuyệt vọng." . . . Tác giả Dạ Tước