LoveTruyen.Com

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn Thế

Ma cà rồng

63267

Đang cập nhật

12-05-2022

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn Thế

5180 lượt thích / 63267 lượt đọc
Một thế giới chỉ có ma cà rồng tồn tại. Khi mà kẻ thống trị là Alpha. Kẻ bị trị vì là Beta. Kẻ dưới đáy cùng là Omega. Và rồi tận thế kéo đến; là hi vọng, hay là, sự tuyệt diệt?! Tag: Omegaverse, 16+ TOP 1 - tag #12chomsao - 30/11/2019 TOP 2 - tag #action (trên 2k truyện) - 30/01/2022